Bảng giá iPhone 6/6+

BẢNG GIÁ APPLE IPHONE 6/6+

LƯU Ý: GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN
Tên sản phẩm
Màu sắc
Xuất xứ
Giá bán
Bảo hành
iPhone 6 16GB White ZP,LL,X 18.700.000đ 12 tháng.
iPhone 6 16GB Grey ZP,LL,X 18.700.000đ 12 tháng.
iPhone 6 16GB Gold ZP,LL,X 18.700.000đ 12 tháng.
iPhone 6 64GB White ZP,LL,X 21.500.000đ 12 tháng.
iPhone 6 64GB Grey ZP,LL,X 21.500.000đ 12 tháng.
iPhone 6 64GB Gold ZP,LL,X 21.500.000đ 12 tháng.
iPhone 6 128GB White ZP,LL,X 23.900.000đ 12 tháng.
iPhone 6 128GB Grey ZP,LL,X 23.900.000đ 12 tháng.
iPhone 6 128GB Gold ZP,LL,X 23.900.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 16GB White ZP,LL,X 24.000.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 16GB Grey ZP,LL,X 24.000.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 16GB Gold ZP,LL,X 24.500.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 64GB White ZP,LL,X 26.000.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 64GB Grey ZP,LL,X 27.500.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 64GB Gold ZP,LL,X 28.500.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 128GB White ZP,LL,X 33.000.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 128GB Grey ZP,LL,X 33.000.000đ 12 tháng.
iPhone 6 Plus 128GB Gold ZP,LL,X 33.000.000đ 12 tháng.

Giỏ hàng

  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.