Bạn có thể tận dụng khả năng chia sẻ kết nối Wi-Fi của chiếc smartphone Samsung

Galaxy S5 và sim 3G để giúp làm việc với chiếc laptop trong môi trường khôngcó

mạng internet.

 

Nhiều lúc bạn phải đi công tác hoặc làm việc với chiếc laptop trong môi trường không có mạng internet, lúc này bạn có thể tận dụng

khả năng chia sẻ kết nối internet của chiếc smartphone Samsung Galaxy S5 và sim 3G.

Bước 1 :

-       Vào Cài đặt (Settings) của điện thoại
-       Vào mục Điểm truy cập Wi-Fi và chia sẻ kết nối (Tethering and Wi-Fi hotspot)

Bước 2 :

-       Nhấn vào nút gạt bật/tắt ở phía trên màn hình

 image-1397725810-Samsung_Galaxy_S5_hotspot_1   

-       Nếu máy bạn chưa gắn sim, máy sẽ hiển thị thông  báo như bên dưới

 

 image-1397725811-Samsung_Galaxy_S5_hotspot_2

Bước 3 :

-       Sau khi tính năng chia sẻ kết nối được bật thành công, máy sẽ hiển thị bảng hướng dẫn kết nối từ các thiết bị khác.

-       Dùng laptop hoặc các thiết bị có chức năng kết nối Wi-Fi khác để bắt sóng và kết nối với S5 theo bảng hướng dẫn trên.

-       Để kết thúc kết nối, bạn chỉ việc nhấn vào nút gạt bật/tắt ở phía trên màn hình.

-       Ngoài tính năng chia sẻ kết nối qua Wi-Fi, bạn còn có thể chi sẻ kết nối qua Bluetooth hoặc cáp USB bằng thao tác đơn

        giản là đánh dấu vào ô vuông bên phải của mỗi mục.

 

 image-1397725811-Samsung_Galaxy_S5_hotspot_3

                                                        Chia sẻ kết nối qua Bluetooth hoặc cáp USB

(Techz)

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.


2 + 2 =