Hai mẫu flagship của hai hãng điện thoại khổng lồ là Huawei và Apple có cái tên khá tương đồng nhau là Honor 6 Plus và iPhone 6 Plus, ngoài ra chúng cùng đều là những Phablet có kích thước màn hình lớn. mới các bạn cùng xem những hình ảnh về hai mẫu điện thoại này cùng đọ dáng.

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-01

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-09

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-10

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-04

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-07

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-02

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-03

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-05

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-06

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-08

honor-6-plus-va-iphone-6-plus-vinhphatmobile-11

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.


6 + = 10