Thương Hiệu
Loại hàng
Màn hình
Sim
Giá Bán
Philips E101 (CTY)
320.000 đ
Đánh dấu
Samsung E1200 (CTY)
360.000 đ
Đánh dấu
Philips E130 (CTY)
370.000 đ
Đánh dấu
Nokia 105 (CTY)
390.000 đ
Đánh dấu
Đánh dấu
Nokia 106 (CTY)
470.000 đ
Đánh dấu
Nokia 130 (CTY)
560.000 đ
Đánh dấu
Nokia 215 (CTY)
790.000 đ
Đánh dấu
Philips E170 (CTY)
890.000 đ
Đánh dấu
Nokia 220 (CTY)
910.000 đ
Đánh dấu
Đánh dấu
Nokia 225 (CTY)
1.310.000 đ
Đánh dấu
Nokia 230 (CTY)
1.340.000 đ
Đánh dấu
- 11%
Microsoft Lumia 435 (CTY)
1.600.000 đ
1.790.000 đ
Đánh dấu
Lenovo A2010 (CTY)
1.660.000 đ
Đánh dấu
Đánh dấu