Thương Hiệu
Loại hàng
Màn hình
Sim
Giá Bán
- 8%
Samsung Galaxy A7 (2016) (CTY)
10.090.000 đ
10.990.000 đ
Đánh dấu
- 9%
Samsung Galaxy A5 (2016) (CTY)
8.190.000 đ
8.990.000 đ
Đánh dấu
Đánh dấu
- 11%
Samsung Galaxy J2 (CTY)
2.840.000 đ
3.190.000 đ
Đánh dấu
Đánh dấu
ARCHOS 59 Xenon (CTY)
3.360.000 đ
Đánh dấu
ARCHOS 50 Diamond (CTY)
5.360.000 đ
Đánh dấu
Đánh dấu
Đánh dấu
Philips E101 (CTY)
320.000 đ
Đánh dấu
Philips E130 (CTY)
370.000 đ
Đánh dấu
Đánh dấu
Zopo Speed 7 Plus Dual
3.760.000 đ
Đánh dấu