Loại hàng
Màu sắc
Màn hình
Giá Bán
Apple iPhone SE 64GB
SP-0338
13.560.000 đ
Apple iPhone SE 16GB
SP-0248
10.460.000 đ
Apple iPhone 6S Plus 128GB
SP-0264
19.960.000 đ
Apple iPhone 6S Plus 64GB
SP-0263
18.960.000 đ
Apple iPhone 6S Plus 16GB
SP-0245
15.660.000 đ
Apple iPhone 6S 128GB
SP-0262
18.860.000 đ
Apple iPhone 6S 64GB
SP-0257
16.760.000 đ
Apple iPhone 6S 16GB
SP-0256
14.760.000 đ
Apple iPhone 6 Plus 16GB
Apple iPhone 6 Plus 16GB (CPO)
SP-0308
11.960.000 đ
Apple iPhone 6 16GB
Apple iPhone 6 16GB (CPO)
SP-0315
11.070.000 đ
iPhone 6 Plus 64GB (CPO)
2ND-025
14.360.000 đ
Apple iPhone 5 16GB
SP-0309
5.620.000 đ
Apple iPhone 5 32GB
SP-0310
5.920.000 đ
Apple iPhone 5 64GB
SP-0311
6.220.000 đ
Apple iPhone 6 128GB
Apple iPhone 6 128GB
SP-0006
13.960.000 đ
Apple iPhone 5S 16GB Gold
Apple iPhone 5S 16GB Gold
SP-0003
7.360.000 đ