Khách hàng đầu tiên mua SamSung Galaxy S5 tại Vĩnh Phát

You may also like

1 Response Comment

  • Châu Chúm Chím27/03/2014 at 6:21 Sáng

    có e kìa :v

    Trả lời

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.


6 × = 12