Quản lý từ điển cá nhân trên Android (thêm và xóa từ)

Từ điển có sẵn trên Android (tính năng giúp bạn viết đúng chính tả và có khả năng tự động sửa lỗi) có thể được xem là một trong những sáng kiến hữu ích, tuy nhiên nó không hẳn là được “đo ni đóng giày” cho tất cả người dùng. Đó là lý do vì sao Google cho phép chúng ta sử dụng và quản lý từ điển cá nhân trên Android để mọi người đều có thể tự thêm từ mới, tên riêng,…mà chúng ta không muốn mỗi khi nhập đều xuất hiện dấu gạch dưới màu đỏ hoặc bị sửa thành một từ khác.

Quản lý từ điển cá nhân trên Android rất dễ, bao gồm hai tính năng cơ bản là thêm và xóa từ. Mỗi khi bạn nhập một đoạn văn bản như thông qua ứng dụng nhắn tin, nếu một từ nào đó bị đánh dấu là sai chính tả (nó sẽ xuất hiện một dấu gạch dưới răng cưa màu đỏ), bạn chỉ cần bấm vào nó lập tức sẽ xuất hiện một tùy chọn thêm từ đó vào từ điển cá nhân của bạn trên Android.

vinhphatmobile-dictionary-android-1

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm từ mới từ menu settings (cài đặt) để quản lý từ điển cá nhân trên Android. Cách thực hiện:

Vào Settings (Cài đặt) > Language & input (Ngôn ngữ & cách nhập) > Personal dictionary (Từ điển cá nhân). Tiếp theo, bạn gõ chữ đó vào là được. Tất cả những từ mà bạn thêm vào sẽ được hiển thị trong đó khi bạn truy cập vào từ điển cá nhân. Từ đây, bạn có thể quản lý từ điển cá nhân trên Android bằng cách thêm hoặc xóa những từ đó đi bằng cách vào từ điền cá nhân, bấm vào những từ đó và chọn biểu tượng Delete (Xóa).

Dưới đây là những hình ảnh minh họa hướng dẫn cách quản lý từ điển cá nhân trên Android được thực hiện từ ứng dụng Messenger của Google trên Android 5.0 Lollipop. Những bước này sẽ không có gì thay đổi trên các phiên bản Android khác.

Bước 1-2-3

Bước 1-2-3

Bước 4-5-6

Bước 4-5-6

Bước 7-8-9-10

Bước 7-8-9-10

*Lưu ý: Hướng dẫn cách quản lý từ điển cá nhân trên Android chỉ dành cho những người dùng mới.

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.


4 + = 6