Trở lại năm 2004 là thời điểm mà virus đầu tiên trên smartphone gây nên ảnh hưởng đối với người dùng. Được đặt tên là Cabir, virus này là một đoạn mã được chèn vào smartphone để hiển thị một tin nhắn trên màn hình của thiết bị bị xâm nhập. Ngày nay, đã mười […]

Read More