Gmail 5.0 bản cập nhật lớn cho Gmail gần đây được phát hành bởi Google, phiên bản này được coi là một bản cập nhật dự kiến cho Android 5.0 Lollipop nhưng nó đã được phát hành sớm trên toàn cầu. Trong lần cập nhật này bạn có thể thêm và quản trị các dịch vụ mail như […]

Read More