Bỗng một ngày đẹp trời chiếc điện thoại android của bạn dở chứng, bạn muốn đập nó đi hay muốn cho ra tiệm xem thế nào?   1. Máy không thể mở lên Triệu chứng thường gặp đó là thiết bị dùng Android không thể khởi động hoặc không thể boot vào hệ điều hành mà bị dừng […]

Read More