Thông tin thanh toán

Chủ tài khoản: Phan Thị Bích Chi

Ngân hàng Vietcombank

0071000894729