Trả góp hoàn tiền lên đến 12 triệu đồng

09 Mar 2016
by Xipachao Doe

Chương trình: HOÀN TIỀN lên đến 12 triệu đồng:

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/03/2016.

- Thời hạn vay: 12 – 24 tháng (riêng Điện thoại áp dụng 12 tháng)

- Trả trước từ: 10% - 70%

- Sản phẩm áp dụng: tất cả sản phẩm có giá trị từ 2.3 triệu trở lên

- Khoản vay: 2 triệu – 60 triệu

- Số tiền khách hàng được hoàn trả: tùy theo khoản vay, chi tiết như bảng bên dưới (giá trị lên đến 12 triệu đồng):

Khoản vay

Số tiền Khách hàng được hoàn trả hàng tháng (đ)

Dưới 5 triệu

35.000

Từ 5 đến dưới 10 triệu

60.000

Từ 10 đến dưới 15 triệu

120.000

Từ 15 đến dưới 20 triệu

180.000

Từ 20 đến dưới 30 triệu

250.000

Từ 30 đến dưới 40 triệu

300.000

Từ 40 đến dưới 50 triệu

400.000

Từ 50 triệu trở lên

500.000

Chương trình khuyến mãi của HD SAISON khách hàng được tặng Bảo hiểm Khoản vay (các đối tác khác thu BHKV của khách hàng từ 5-10% giá trị khoản vay).