Trung Quốc bị Google gạch tên khỏi cửa hàng Google Play Store

Với chính sách của mình, Trung Quốc đang dần tự làm khó chính bản thân họ không

chỉ trên mặt trận ngoại giao mà còn cả ở những vấn đề thuần túy về công nghệ.

 

Mới đây, trên bảng thống kê các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ đối với người dùng GooglePlay Store đã không còn sự hiện

diện của cái tên Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa là kể từ nay trở đi, những người sử dụng hệ điều hành Android tại nước này

sẽ không thể mua các ứng dụng có trả phí từ Google mà chỉ có thể tải về các ứng dụng miễn phí.

 

image-1399955141-google_china

 

 

Lý giải cho điều này, nhiều nhà phân tích nhận định chính sách thắt chặt kiểm soát của chính quyền Trung Hoa là một trong

những nguyên nhân quan trọng đẩy gã khổng lồ tìm kiếm dần dần lùi xa khỏi quốc gia này. Bên cạnh đó, nạn ăn cắp bản quyền

cũng như chiếm đoạt thông tin và tài khoản cá nhân từ các hacker Trung Quốc cũng là một lý do không thể không nhắc đến khi

nói tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Có vẻ như với chính sách của mình, Trung Quốc đang dần tự làm khó chính bản thân họ

không chỉ trên mặt trận ngoại giao mà còn cả ở những vấn đề thuần túy về công nghệ.

 

(Techz)

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.


9 − 4 =